ΠΜΣ Διαχείριση & ανάδειξη πολιτισμικών αγαθών & περιβάλλοντος

EL  EN

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση και ανάδειξη πολιτισμικών αγαθών και περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 2088/Β΄/31-7-2014)

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Διαχείριση & Ανάδειξη Πολιτισμικών Αγαθών & Περιβάλλοντος»

(Δ.Α.Π.Α.Π.)

 

Εισαγωγικο Υπομνημα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση & Ανάδειξη Πολιτισμικών Αγαθών & Περιβάλλοντος», του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών & Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, άρχισε να λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Οι διδάσκοντες στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προέρχονται από διάφορα επιστημονικά πεδία και διακρίνονται για την επιστημονική τους αρτιότητα, το ερευνητικό τους έργο  και την επιτυχημένη επαγγελματική τους πορεία στον χώρο του πολιτισμού.  Το πρόγραμμα των μαθημάτων είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν τα κατάλληλα γνωστικά εργαλεία προκειμένου να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους και να διευρύνουν τις επιστημονικές τους αναζητήσεις. Κεντρικός άξονας των επιδιώξεων του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι κατάλληλη προετοιμασία ώστε οι νέοι επιστήμονες να είναι σε θέση να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να υλοποιήσουν με επιτυχία προγράμματα και πολιτιστικές δράσεις.  Με τη βοήθεια και την καθοδήγηση των διδασκόντων εξοικειώνονται με τις έννοιες της πρωτοτυπίας, της επιστημονικότατας, της καινοτομίας, της καλαισθησίας, έτσι ώστε η προσέγγισή τους να μην έχει μόνο θεωρητικό χαρακτήρα αλλά και πρακτικό υπόβαθρο, προκειμένου η αποκτώμενη γνώση να μετουσιωθεί σε πραγματική εμπειρία και εφαρμοσμένη δεξιότητα, στοιχείο απαραίτητο των επιτυχημένων επαγγελματιών στον τομέα αυτό.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους ανθρωπιστικών, κοινωνικών, οικονομικών και άλλων επιστημών ή σε επαγγελματίες του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν ή να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στις πολύπλευρες προκλήσεις του θέματος της διαχείρισης, της προστασίας και της ανάδειξης του υλικού και του άυλου πολιτισμού, καθώς και του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, τονίζετα η παράμετρος της διαχρονίας ως οδηγού πολύπλευρης ανάδειξης του πολιτισμικού αγαθού σε συνάρτηση με το ιστορικό και κοινωνικό υπόβαθρο στο οποίο εντάσσεται. Επί πλέον, αναδεικνύεται η συνδυαστική χρήση ποικίλων μορφών δρώμενων και δραστηριοτήτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαπολιτισμική προσέγγιση για την ανάδειξη του εκάστοτε πολιτιστικού αγαθού. Με τη σύμπραξη ειδικών από διαφορετικά πεδία επιτυγχάνεται η αναγκαία αλληλοσυμπλήρωση που απαιτείται για τις προκλήσεις των σύγχρονων καιρών. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρούνται καινοτόμες προσεγγίσεις που δημιουργούν διάλογο του παρελθόντος με το παρόν, ζωντανεύουν το παρελθόν, το επικαιροποιούν και το εντάσσουν στο πολιτισμικό γίγνεσθαι του σήμερα. Ο απόηχος του παρελθόντος χρησιμοποιείται για την κατανόηση του παρόντος και το αντίθετο.

 

Βασιλική Πέννα (DPhil, Oxon)

 Καθηγήτρια

Διευθύντρια Π.Μ.Σ/Δ.Α.Π.Α.Π

Χρήσιμες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης