Ιωάννης Ψιλλούδης

EL  EN

Ιωάννης Ψιλλούδης, Βιβλιοθηκονόμος

Ο Ιωάννης Ψιλλούδης είναι κάτοχος πτυχίου Βιβλιοθηκονομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (1994), κάτοχος Πιστοποιητικού Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης (ενός έτους) στην «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου (2003) και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πατρών (2008). Γνωρίζει αγγλικά (κάτοχος του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, επίπεδο «Καλής Γνώσης» - Β2), γνωρίζει την χρήση των Η/Υ (κάτοχος του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Κατάρτισης «ECDL Core Certificate»), καθώς και τον χειρισμό του «ABEKT» και του «Geac Advance» (ηλεκτρονικά προγράμματα καταλογογράφησης βιβλιοθηκών).

Εργάστηκε ως βιβλιοθηκονόμος στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό την εποπτεία του Καθηγητή Παναγιώτη Μουλά (1.4.1994 έως 30.10.1994). Στη συνέχεια, απασχολήθηκε ως βιβλιοθηκονόμος στη Σχολική Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Ριζίων – Έβρου στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ – «Σχολικές Βιβλιοθήκες – Ίδρυση και λειτουργία των πρώτων 49 Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα», που πραγματοποίησε το Υπουργείο Παιδείας με φορέα υλοποίησης το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (10.6.1996 έως 30.6.2001). Εργάστηκε επίσης ως βιβλιοθηκονόμος στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ – «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΙΙ» με αντικείμενο την «διοικητική & τεχνική υποστήριξη, καθώς και την καταλογογράφηση και επέκταση του κεντρικού καταλόγου της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης» στην Ορεστιάδα, Ν. Έβρου. Από τις 8.3.2005 έως και σήμερα, εργάζεται ως βιβλιοθηκονόμος στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Παράρτημα Καλαμάτας. Τέλος, συμμετείχε ως βιβλιοθηκονόμος σε πλήθος σεμιναρίων, ημερίδων και συνεδρίων.

Στοιχεία επικοινωνίας: email: psilloud@uop.gr

Τηλ. 27210 65131

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης