Γεωργία Κάτσου

EL  EN

Κάτσου Γεωργία,  Υπάλληλος Βιβλιοθήκης

Η Γεωργία Κάτσου είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1993), καθώς και του Τμήματος Φιλολογίας του ιδίου Πανεπιστημίου (1997). Γνωρίζει καλά αγγλικά (πτυχίο TOEIC, από την Ελληνοαμερικανική Ένωση), καθώς και τη χρήση Η/Υ (κάτοχος του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Κατάρτισης «ECDL Core Certificate»). Γνωρίζει να χειρίζεται το «Geac Advance» (ηλεκτρονικό προγράμμα καταλογογράφησης βιβλιοθηκών). Συμμετείχε σε πλήθος σεμιναρίων, ημερίδων και συνεδρίων φιλολογικού ενδιαφέροντος και πληροφορικής.

Απασχολήθηκε μέσω του Προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον Τομέα της Πληροφορικής – Επικοινωνιών (Ηλεκτρονικής) στη Γραμματεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατά το διάστημα 24.09.2004 έως 25.05.2005. Στη συνέχεια εργάστηκε ως υπάλληλος Γραμματείας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, από τον Ιούνιο του 2005 έως τον Δεκέμβριο του 2010. Από τον Ιανουάριο του 2010 εργάζεται στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Παράρτημα Καλαμάτας.

Στοιχεία επικοινωνίας: email: gkat@uop.gr

Τηλ. 27210 65131

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης