Ο Απόστολος Ανδρέας στην ιστορία και την τέχνη

EL  EN

Ο Απόστολος Ανδρέας στην ιστορία και την τέχνη


Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου
Πάτρα, 17 - 19 Νοεμβρίου 2006


Επιστημονική Επιμέλεια: Ε. Σαράντη

Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 2013, σελ. 242, ISBN 9608961157, 9789608961159


Τα πλήρη Πρακτικά διαβάστε εδώ.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΝΤΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣ:
Εισαγωγή στη θεματική του Συνεδρίου

XAVIER LEQUEUX:
Les anciennes Passions latines de l’Apôtre André

ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΝΤΗ:
Ο άγιος Ανδρέας και η Πάτρα: ιστορία και παράδοση

IOANNIS THEODORAKOPOULOS:
Le culte de saint André et la rivalité entre Rome et Ravenne (VIe – IXe siècles)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΓΟΝΗΣ:
Ο άγιος Ανδρέας και το ψευδοπρόβλημα της αποστολικότητας της Εκκλησίας της Ρωσίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΙΤΣΑΚΗΣ†:
Η αποστολικότης της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως: Μια προσέγγιση από την άποψητου εκκλησιαστικού δικαίου

ΘΕΩΝΗ ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:
Υμνογραφικά για την εορτή του Πρωτοκλήτου αποστόλου Ανδρέα

ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΑΡΙΑ ΧΡΟΝΗ:
Πρωτόκλητος Ανδρέας και οσία Φιλοθέη

ΔHMHTPIOΣ  . TPIANTAΦYΛΛOΠOYΛOΣ:
Ο Πρωτόκλητος στην Κύπρο: Τεκμήρια και συμφραζόμενα

ΑΦΕΝΤΡΑ ΜΟΥΤΖΑΛΗ – ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΝΤΗ:
Ναοί του αποστόλου Ανδρέα στην Πάτρα: Πηγές και ερμηνείες τους (4ος-19ος αι.)

ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΘΑ:
Η παρουσία του αποστόλου Ανδρέα στο εικονογραφικό πρόγραμμα των βυζαντινών ναών των Κυθήρων (13ος αιώνας)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΟΥΣΗ:
Παραστάσεις του αγίου Ανδρέα σε φορητές μεταβυζαντινές εικόνες

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  ΠΟΛΥΒΙΟΥ:
Ο Πατριάρχης Σεραφείμ Β΄ κτήτορας του κελιού του Αγίου Ανδρέου στις Καρυές

ΧΑΡΗΣ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ:
Ο παλαιός και ο νέος ναός του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα: Διάγνωση και αποτίμηση βλαβών

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης