Δημοσιεύσεις

EL  EN

Το Αρχαιολογικό Έργο στην Πελοπόννησο (ΑΕΠΕΛ1), Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου, 2012

Επιμέλεια: Ε. Ζυμή, A.B. Καραπαναγιώτου, Μ. Ξανθοπούλου
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 2018
(σελ. xvi + 956, ISBN 978-960-89611-6-6)

Διαβάστε εδώ τα Πρακτικά

 

 

 

 

 


Ο Απόστολος Ανδρέας στην ιστορία και την τέχνη Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, 2006

Επιμέλεια: Ε. Σαράντη
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 2013

Περισσότερα

 

 

 

 

 


Μεσσηνία: Συμβολές στην ιστορία και στον πολιτισμό της

Εκδοτική Εποπτεία: Γεωργία Ξανθάκη - Καραμάνου
Επιστημονική Επιμέλεια: Α. Ν. Δουλαβέρας, Ι. Κ. Σπηλιοπούλου

Εκδόσεις Παπαζήση, 2012

Περισσότερα

 

 

 


Πρακτικά  3ου Συμποσίου ARCH_RNT Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες

Επιμέλεια: Ν. Ζαχαριάς
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 2014

Περισσότερα

 

 

 

 

 


Πρακτικά 5ου Συμποσίου Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας

Επιμέλεια: Ν. Ζαχαριάς, et al.
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 2012

Περισσότερα

 

 

 


Πρακτικά 2ου Συμποσίου ARCH_RNT Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες

Επιμέλεια: Ν. Ζαχαριάς
Εκδόσεις Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας, 2012

Περισσότερα

 

 

 

 

 


Πρακτικά 1ου Συμποσίου ARCH_RNT Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες

Επιμέλεια: Ν. Ζαχαριάς
Εκδόσεις Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας, 2011

Περισσότερα