Ερευνητικό Έργο

EL  EN

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ  

Διάρκεια Επιστημον. Υπεύθυνος Συμμετέχοντες φορείς Τίτλος έργου Σύντομη περιγραφή Πρόγραμμα / Φορέας χρηματοδότησης
2015-2016  Καθ. Ν. Ζαχαριάς

Εργαστήριο Αρχαιομετρίας / Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΕΦΑ Μεσσηνίας /Υπουργείο Πολιτισμού

Αναλυτικές και Τεχνολογικές Μελέτες

Συλλογών Κεραμικής, Μετάλλων,

Κονιαμάτων και Λίθινων Αντικειμένων

από το Μουσείο Πύλου

και τον αρχαιολογικό χώρο

του Ανακτόρου στον Άνω Εγκλιανό

Ανάλυση και χαρακτηρισμός

αρχαιολογικών υλικών

από το Μουσείο Πύλου

και τις ανασκαφές του Ανακτόρου

στον Άνω Εγκλιανό Μεσσηνίας.

ΕΣΠΑ 2015
2015-2016 Αναπ. Καθ. Θ. Χρήστου Έξι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Ο ρόλος των Νέων στο Μέτωπο,

την Κατοχή και την Αντίσταση (1940-1944), 2 τ.

Η συγκεκριμένη μελέτη βασίζεται

σε ανέκδοτο μέχρι σήμερα πρωτογενές υλικό

από τα Γερμανικά Αρχεία

του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και έρχεται να αναδείξει

άγνωστες πτυχές του ρόλου των Νέων στο Μέτωπο,

την Κατοχή και την Αντίσταση (1940-1944).

Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης

και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας

2013-2016

Καθηγητής

Hans Rupprecht Goette (Πανεπιστήμιο Gießen)

Κεντρική Υπηρεσία Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου,

Βερολίνο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Καλαμάτα

Friedrich Thiersch.

Reisebriefe aus Griechenland an seine Frau

in der Fassung der Publikation im Morgen-blatt

für gebildete Stände (1831-1832)

Φρειδερίκος (Ειρηναίος) Θείρσιος.

Επιστολές προς τη σύζυγό του από την Ελλάδα,

όπως δημοσιεύτηκαν στο Πρωινό φύλλο για μορφωμένα κοινωνικά στρώματα (1831-1832).

Επιστημονική συνεργασία της Επικ. Καθ. Ι. Σπηλιοπούλου

με τον Καθηγητή H. R. Goette

προς εκπόνηση μίας δίγλωσσης σχολιασμένης

έκδοσης των επιστολών του Ειρηναίου Θειρσίου

προς τη σύζυγό του Αμαλία.

Τα πρωτότυπα κείμενα επιστολών

θα δημοσιευθούν εκ νέου με εισαγωγή

του Δρ H. M. Kirchner (Gauting),

αρχαιολογικό και ιστορικό υπομνηματισμό

του Καθηγητή H. R. Goette και της Ι. Σπηλιοπούλου,

ελληνική μετάφραση της ιδίας,

καθώς και απεικονίσεις, κυρίως από περιηγητικές εκδόσεις της εποχής.

  
2013-2016 Κ. Holmgen

Department of Quaternary Geology

Εργαστήριο Αρχαιομετρίας/ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Late Quaternary Climate Variability

and Vegetation Dynamics in Southern Greece

Research on the climate variability

and their impact in past societies

during the Holocene in Southern Greece:

Sediment and pollen analysis, absolute dating,

fauna and flora studies.

Swedish Research Council
2013-2016 Καθ. Ν. Ζαχαριάς

Εργαστήριο Αρχαιομετρίας/ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

TIME HERITAGE ltd ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ Ο.Ε.

MoCaCuMobile Care for the Documentation,

Characterisation and Conservation

of Movable Cultural Heritage Artefacts

from Remote Areas in Greece

Αντικείμενο του είναι η επιτόπια παροχή υπηρεσιών

τεκμηρίωσης, χαρακτηρισμού και συντήρησης

κινητών πολιτιστικών αγαθών σε

απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας.

Γενική Γραμματεία Πολιτισμού της Ελβετίας
2012-2015  Α. Πούρνου

ΤΕΙ Αθήνας

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΕΛΚΕΘΕ (συμμετείχαν η Επικ. Καθ. Μ. Ξανθοπούλου

και φοιτητές του ΠαΠελ)

MERMAID – Διάσωση ξύλινων ναυαγίων

στο θαλάσσιο οικοσύστημα

της Μεσογείου: έρευνα, ανάπτυξη

και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων

κατά χώραν συντήρησης

Διάσωση ξύλινων ναυαγίων

στο θαλάσσιο οικοσύστημα

της Μεσογείου: έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή

καινοτόμων μεθόδων κατά χώραν συντήρησης.

ΘΑΛΗΣ
2015 - Αναπ. Καθ. Ε. Γιαννούλη Φοιτητές του Τμήματος Ερευνητική Συλλογή Εργαστηρίου Ενάλιας Αρχαιολογίας

Συλλογή στοιχείων παράκτιου

παλαιοπεριβάλλοντος στο εσωτερικό της χέρσου.

 
2011-2015 Αναπ. Καθ. Ε. Γιαννούλη

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος

Ε.Λ.ΚΕ.Θ.Ε.

Συμμετέχουν προ-πτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές

Αρχαιολογική και διεπιστημονική Έρευνα

Επιφανείας επί του αιγιαλού

και των υποθαλάσσιων παλαιοακτών της Νήσου Κεφαλληνία

Συστηματική, εντατική και εκτεταμένη

γεωαρχαιολογική έρευνα κατά μήκος

της παράκτιας ζώνης  

Συκιά-Σκάλα-Λουρδάτα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Δήμος Κεφαλληνίας

Κοινότης Πόρου

Εταιρεία Μελέτης Προϊστορικής Κεφαλληνίας

Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

The Institute for Field Research

2011-2015 Επικ. Καθ. Α. Μπάνου

Συμμετοχή φοιτητών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής

Αρχαιολογική έρευνα στον Άγιο Γεώργιο

στο Βουνό Κυθήρων

Εντατική έρευνα επιφανείας (2011)

και συνέχεια της ανασκαφής

στη θέση του μινωικού ιερού κορυφής

που ήλθε στο φως από τον Γ. Σακελλαράκη (1992-1994)

Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας

(INSTAP)

Ίδρυμα Ψύχα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών

2013-2014 Λεκτ. Μ. Κουρή

Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, Καλαμάτα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,

προπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής

(Τμήματα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης

Πολιτισμικών Αγαθών και Φιλολογίας)

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

Δημιουργία, σχεδιασμός, εφαρμογή,

προώθηση και αξιολόγησης

πρωτότυπου εκπαιδευτικού προγράμματος

για την Πινακοθήκη:«Για ένα Ταξίδι στην Τέχνη…»

Ομάδες φοιτητών συνεργάστηκαν

για να δημιουργήσουν, να σχεδιάσουν,

να εφαρμόσουν, να προωθήσουν

και να αξιολογήσουν ένα πρωτότυπο

εκπαιδευτικό πρόγραμμα

για μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού.

Οι φοιτητές ασκήθηκαν

στην πρακτική εφαρμογή θεωριών μουσειοπαιδαγωγικής

και πολιτιστικής διαχείρισης.

ΕΣΠΑ 2007-2013 συγχρηματοδοτούμενο

από την Ευρωπαϊκή Ένωση

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.)

και από εθνικούς πόρους

2012-2013 Λεκτ. Μ. Κουρή

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,

προπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής

(Τμήματα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Φιλολογίας)

Μελέτες Περίπτωσης τοπικών

πολιτιστικών οργανισμών και φορέων

Μελέτη της διοικητικής και επικοινωνιακής

λειτουργίας επιλεγμένων μουσείων

και πολιτιστικών οργανισμών

κυρίως της Καλαμάτας.

Οι φοιτητές εκπαιδεύθηκαν

θεωρητικά και ασκήθηκαν πρακτικά

στην μέθοδο της μελέτης περίπτωσης

και ανέλυσαν τις προκλήσεις

και τις δυνατότητες της πολιτιστικής διαχείρισης.

ΕΣΠΑ 2007-2013 συγχρηματοδοτούμενο

από την Ευρωπαϊκή Ένωση

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.)

και από εθνικούς πόρους

2012-2013 Λεκτ. Μ. Κουρή

Στρατιωτικό Μουσείο Καλαμάτας

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,

προπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής

(Τμήματα Ιστορίας, Αρχαιολογίας

& Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Φιλολογίας)

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

Δημιουργία, σχεδιασμός, εφαρμογή,

προώθηση και αξιολόγησης

πρωτότυπου εκπαιδευτικού προγράμματος

για το Στρατιωτικό Μουσείο Καλαμάτας:

«Ο κόσμος μας έλεγε τρελλούς…»

Ένα αληθινό παραμύθι

από τον Γέρο του Μωριά

με πρωταγωνιστή Εσένα

Ομάδες φοιτητών συνεργάστηκαν

για να δημιουργήσουν, να σχεδιάσουν,

να εφαρμόσουν, να προωθήσουν

και να αξιολογήσουν ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό

πρόγραμμα για μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού.

Οι φοιτητές ασκήθηκαν στην

πρακτική εφαρμογή θεωριών μουσειοπαιδαγωγικής

και πολιτιστικής διαχείρισης.

ΕΣΠΑ 2007-2013

συγχρηματοδοτούμενο από την

Ευρωπαϊκή Ένωση

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.)

και από εθνικούς πόρους

2012

Επικ. Καθ. Ι. Σπηλιοπούλου

Λεκτ. Μ. Κουρή

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Ερευνητική αναφορά

επί Μελέτης Περίπτωσης

στην θεματική ενότητα «Πολιτισμός» -

Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων,

με αντικείμενο την μελέτη

των διοικητικών και επικοινωνιακών

δομών και της λειτουργίας

του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

ΕΣΠΑ 2007-2013

συγχρηματοδοτούμενο από την

Ευρωπαϊκή Ένωση

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.)

και από εθνικούς πόρους

2011-2012 Λεκτ. Μ. Κουρή

Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,

προπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής

(Τμήματα Ιστορίας, Αρχαιολογίας

& Διαχείρισης Πολιτισμικών

Αγαθών και Φιλολογίας)

Δημιουργία, σχεδιασμός, εφαρμογή,

προώθηση και αξιολόγησης

δύο πρωτότυπων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

για την Πινακοθήκη:

«Η επιστροφή του Βασιλιά»

«Ταξίδι στην Ιστορία του Νομίσματος»

Ομάδες φοιτητών συνεργάστηκαν

για να δημιουργήσουν, να σχεδιάσουν,

να εφαρμόσουν, να προωθήσουν

και να αξιολογήσουν

δύο πρωτότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα

για οικογένειες και ηλικιωμένους,

καλύπτοντας ένα κενό της αγοράς.

Οι φοιτητές ασκήθηκαν

στην πρακτική εφαρμογή

θεωριών μουσειοπαιδαγωγικής

και πολιτιστικής διαχείρισης.

ΕΣΠΑ 2007-2013 συγχρηματοδοτούμενο

από την Ευρωπαϊκή Ένωση

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.)

και από εθνικούς πόρους

2011-2012 Λεκτ. Μ. Κουρή

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,

προπτυχιακοί φοιτητές

της Σχολής (Τμήματα Ιστορίας,

Αρχαιολογίας & Διαχείρισης

Πολιτισμικών Αγαθών και Φιλολογίας)

Έρευνα αγοράς για τη συμπεριφορά

ελεύθερου χρόνου

και πολιτιστικής συμμετοχής

κατοίκων της Καλαμάτας

Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάλυση έρευνας

με ερωτηματολόγιο (ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία)

προς διερεύνηση των επιλογών ελεύθερου χρόνου,

καθώς και της συμμετοχικής συμπεριφοράς

σε συγκεκριμένους τοπικούς πολιτιστικούς

οργανισμούς των κατοίκων της Καλαμάτας.

Οι φοιτητές εκπαιδεύθηκαν θεωρητικά

και ασκήθηκαν πρακτικά στην διεξαγωγή έρευνας

με ερωτηματολόγιο, όπως εφαρμόζεται στον πολιτιστικό τομέα.

ΕΣΠΑ 2007-2013 συγχρηματοδοτούμενο

από την Ευρωπαϊκή Ένωση

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.)

και από εθνικούς πόρους

2011

Επικ. Καθ. Ι.Σπηλιοπούλου

Λεκτ. Μ. Κουρή

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

και Πολιτισμικών Σπουδών

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ως παράγων τοπικής

και περιφερειακής ανάπτυξης:

Καινοτόμος Σχεδιασμός Διαδρομών

Πολιτισμικού Τουρισμού στη Μεσσηνία

Ερευνητική αναφορά, επί Μελέτης Περίπτωσης

στην θεματική ενότητα «Πολιτισμός»

αναφορικά με τη δυναμική

της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών

και Πολιτισμικών Σπουδών

να υποστηρίξει την ανάπτυξη του

πολιτισμικού τουρισμού στην περιοχή.

ΕΣΠΑ 2007-2013 συγχρηματοδοτούμενο

από την Ευρωπαϊκή Ένωση

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.)

και από εθνικούς πόρους)

2011

Αναπλ. Καθηγήτρια L Hitchcock,

Πανεπιστήμιο Μελβούρνης

Επικ. Καθ. Α. Μπάνου

Συμμετοχή φοιτητή

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και φοιτητών

Πανεπιστημίου Μελβούρνης

Λατομείο κροκαλοπαγούς ασβεστολίθου

στην περιοχή Βαφειού-Παλαιοπυργίου

Καθαρισμός και μελέτη λαξευμάτων

και αρχιτεκτονικών στοιχείων

κατά χώραν σε λατομείο κροκαλοπαγούς

ασβεστολίθου στην περιοχή Βαφειού-

Παλαιοπυργίου Λακωνίας

Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας (INSTAP)
2010-2011 Αναπ. Καθ. Ε. Γιαννούλη, Επόπτρια

Δρ. Θωμάς Τσέλιος,

μεταδιδακτορικός υπότροφος Ι.Κ.Υ.

Μελέτη των πήλινων ζωόμορφων ειδωλίων

από το Ιερό Κορυφής του Βρύσινα

στην Κρήτη με την χρήση Στατιστικής

Στατιστική ανάλυση και εκτίμηση

χαρακτηριστικών στοιχείων των

αναθημάτων από τον Βρύσινα Κρήτης.

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
  Ν. Πούλου-Παπαδημητρίου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τα αγγεία μεταφοράς προϊόντων

και οι θαλάσσιοι δρόμοι

στον αιγαιακό χώρο από τον 5ο

ως τον 9ο αιώνα μ.Χ.

  Πυθαγόρας ΙΙ