Ερευνητικό Έργο

EL  EN

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ  

Στο Τμήμα διεξάγεται πολύπλευρο ερευνητικό έργο στους επιστημονικούς τομείς που θεραπεύονται: Ιστορία, Αρχαιολογία και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών. Για τον κατάλογο των ερευνητικών έργων, πατήστε εδώ