Προγράμματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινά τέλη Σεπτεμβρίου-αρχές Οκτωβρίου και λήγει τον επόμενο Σεπτέμβριο.

Το χειμερινό εξάμηνο ξεκινά τέλη Σεπτεμβρίου-αρχές Οκτωβρίου και λήγει τον Ιανουάριο. Ακολουθεί η εξεταστική περίοδος του χειμερινού εξαμήνου.

Το εαρινό εξάμηνο ξεκινά στα μέσα Φεβρουαρίου και λήγει τον Ιούνιο. Ακολουθεί η εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου.

Η επαναληπτική εξεταστική περίοδος πραγματοποιείται τον Σεπτέμβριο

Πρόγραμμα Διδασκαλίας - Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018

Πρόγραμμα Eξεταστικής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΙΑΔΠΑ 2016- 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16