ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

EL  EN

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019, 9.00-12.00 αίθουσα Κουγέα, Εργαστήριο μεθόδων έρευνας κοινού για αρχαιολογικούς χώρους.

Εκδήλωση

Τίτλος:
Πέμπτη 11 Απριλίου 2019, 9.00-12.00 αίθουσα Κουγέα, Εργαστήριο μεθόδων έρευνας κοινού για αρχαιολογικούς χώρους.
Πότε:
Πεμ, 11. Απρίλιος 2019, 09:00 - 12:00
Κατηγορία:
Αμφιθέατρο

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του μαθήματος "Ανάπτυξη Κοινού για πολιτιστικούς οργανισμούς" και του ερευνητικού έργου"Δημόσια Αρχαιολογία στο Μεσογειακό Πλαίσιο", που διεξάγεται από το Institute of Heritage Sciences, CSIC, Ισπανία, ο Δρ. Jaime Almansa-Sánchez θα παραθέσει εργαστήριο (workshop) ερευνητικών μεθόδων των επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους σε ενδιαφερόμενους φοιτητές, ανεξαρτήτως της εθελοντικής συμμετοχής τους στο ερευνητικό έργο. 
Συντονισμός: Δρ. Μαρία Κουρή, λέκτορας ΤΙΑΔΠΑ. 
 

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης