ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

EL  EN

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Για χρήση του Αμφιθεάτρου «Νικόλαος Πολίτης», μπορείτε να επικοινωνήστε με την Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής:

Τηλέφωνο 27210 65101,  E-mail hum-dean@uop.gr

Ημερομηνία Τίτλος
18.01.18, 19:00
19.03.18, 19:00
05.12.18, 19:00
19.12.18, 19:00
20.02.19, 19:00
10.04.19, 13:00 - 15:00
11.04.19, 09:00 - 12:00
08.05.19, 19:00 - 21:00
29.05.19, 19:00