ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

EL  EN

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Για χρήση του Αμφιθεάτρου «Νικόλαος Πολίτης», μπορείτε να επικοινωνήστε με την Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής:

Τηλέφωνο 27210 65101,  E-mail hum-dean@uop.gr

Ημερομηνία Τίτλος
18.01.18, 19:00
19.03.18, 19:00
05.12.18, 19:00
19.12.18, 19:00