ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Kατόπιν της Απόφασης 1/29.08.2017 της 110ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθορίζεται:

  • Ημερομηνία έναρξης του Χειμερινού Εξαμήνου:  02.10.2017
  • ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ  Χειμερινού Εξαμήνου:  29.01.2018 - 16.02.2018
  • Ημερομηνία λήξης του Εαρινού Εξαμήνου:  15.06.2018
  • ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ Εαρινού Εξαμήνου:  18.06.2018 -  6.07.2018
  • Επαναληπτική Εξεταστική Περίοδος ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: 03.09.2018 – 28.09.2018