ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ2

EL  EN

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ιωάννα Σπηλιοπούλου

Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια

Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης φοιτούντων επί πτυχίω

 

Λόγω γενικής πανελλαδικής απεργίας οι προφορικές εξετάσεις των δηλωθέντων επί πτυχίω δεν θα διεξαχθούν την 4η Φεβρουαρίου. Μεταφέρονται την Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου, και ώρα 9.00 στην αίθουσα Γεωργακά.

Εκ της Γραμματείας

 

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης