ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ2

EL  EN

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών των αιτούντων μετεγγραφή στο Τμήμα Ι.Α.Δ.Π.Α. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καλούνται οι παρακάτω φοιτητές να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου στην Γραμματεία από την Δευτέρα 08/02/2016 έως και την Παρασκευή 12/02/2016 και ώρες 9.00-13.00 προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά* προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους.

ΓΙΑΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΝΤΟΥΖΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΩΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΘΩΜΑΣ
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

* Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1) Απλό φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου

2) Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας       

3) Τέσσερις (4) φωτογραφίες

4) Πιστοποιητικό διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης.

Από την Γραμματεία

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης