ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ2

EL  EN

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ιωάννα Σπηλιοπούλου

Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια

Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης φοιτούντων επί πτυχίω/

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου

 

Λόγω μεγάλων κωλυμάτων στο οδικό δίκτυο, οι προφορικές εξετάσεις των δηλωθέντων επί πτυχίω δεν θα διεξαχθούν την 10η Φεβρουαρίου. Μεταφέρονται την Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου, και ώρα 12.00-15.000 στην αίθουσα Κουγέα. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν άνευ εξαιρέσεων στις 12.00 για να κατανεμηθούν περαιτέρω ανά μάθημα.

Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν κανονικά την Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου και Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το ανηρτημένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

Εκ της Γραμματείας

 

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης