ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ2

EL  EN

Αγαπητές/οί μας φοιτήτριες/ές

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων μαθημάτων

για το εαρινό εξάμηνο έως και την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Όσες/οι φοιτήτριες/ές  του 6ου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική  άσκηση να το δηλώσουν

στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας:  

 hamcc-secr@uop.gr

μέχρι και την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016.

Από την Γραμματεία

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης