ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ2

EL  EN

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι παραδόσεις του μαθήματος «Νέα Ελληνική Γραμματεία: Από την Γενιά του ’30 έως Σήμερα» (12Κ36) του Δ΄ εξαμήνου θα ξεκινήσουν αυτή την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου στην Αίθουσα Αρνόκουρου, 15:00-18:00. 

Τιτίκα Καραβία

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης