ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ2

EL  EN

Καλαμάτα, 26  Φεβρουαρίου 2016

                                                                  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Παραλαβή καρτών σίτισης

Καλούνται όπως προσέλθουν από 29/02/2016 έως 04/03/2016 και ώρα 11:00 – 12:00 στο κτήριο Διοίκησης οι φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών οι οποίοι είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016 σύμφωνα και με τους ονομαστικούς καταλόγους οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στον χώρο του εστιατορίου, προκειμένου να παραλάβουν τις κάρτες σίτισης.

            Εκ της Γραμματείας

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης