ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ2

EL  EN

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι Ηλεκτρονικές Δηλώσεις για τα Μαθήματα Κορμού, Θεματικού Κύκλου και Επιλογών παίρνουν παράταση έως την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016.

Από την Γραμματεία

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης