ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ2

EL  EN

Καλαμάτα, 13 Ιουνίου 2016

Όσοι υποψήφιοι φοιτητές για το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης δεν έχουν περάσει έως την Τετάρτη 15/06/2016 μέσα στο σύστημα της Πρακτικής Άσκησης  - Πλατφόρμα Πανεπιστημίου Πελοποννήσου το μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθημάτων στο Τμήμα μας, εκ των πραγμάτων και εκ των προτέρων θα αποκλεισθούν από την Πρακτική Άσκηση. Και τούτο διότι ο μέχρι σήμερα Μέσος Όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων του Τμήματός μας και μόνο αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικότερους δείκτες για την επιλογή, πρόκριση και την συμμετοχή στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης.

Ο Τμηματικός Υπεύθυνος

Θανάσης Χρήστου

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης