ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ2

EL  EN

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ανακοινώνεται σε όσους φοιτητές επιθυμούν να κάνουν Αίτηση Αναβαθμολόγησης και έχουν  τελειώσει το 4Ο έτος σπουδών τους (ΜΟΝΟ του Η΄ εξαμήνου) να στείλουν την αίτησή τους στην Ηλεκτρονική Γραμματεία του ΤΙΑΔΠΑ

 hamcc-secr@uop.gr

 Οι αιτήσεις ξεκινούν από 01/08/2016 έως και 10/08/2016

 Από την Γραμματεία του ΤΙΑΔΠΑ

 Σημ.: οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να επιλέξουν έως επτά (7) μαθήματα Κορμού και Θεματικού Κύκλου. Οι επιλογές δεν αναβαθμολογούνται.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης