ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ2

EL  EN

Ενημέρωση φοιτητών ΤΙΑΔΠΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

2721065117 κ. Φιλόπουλος

Καθημερινά: 9-12

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης