ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ2

EL  EN

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου

για τους/στις φοιτητές/-τριες

και αποφοίτους

που αφορά στο Παράρτημα Διπλώματος:

http://www.surveygizmo.eu/s3/90023683/Diploma-Supplement-graduates-survey

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης