ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ2

EL  EN

Οι δηλώσεις των διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές θα ξεκινήσουν
την Πέμπτη  16 Μαρτίου 2017 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την
Παρασκευή 5 Μαΐου 2017.
Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος που θα πρέπει να εισέρχονται οι φοιτητές  είναι
http://eudoxus.gr/Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο
για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον
εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.Επισημαίνουμε πως βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν
υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.Κατ' εφαρμογή του άρθρου 65 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11-5-2016), είναι δυνατή η χορήγηση δωρεάν έντυπων διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές
που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου.Η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 16  Μαρτίου 2017, και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης