ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ2

EL  EN

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο
http://eudoxus.gr/files/Paratasi_Earinou_2016-17.pdf θα βρείτε το  έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου  διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την  Παρασκευή 12 Μαΐου  2017, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα  ολοκληρωθεί την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017.Παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση  των φοιτητών σας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης