ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ2

EL  EN

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση, για το ακαδημαϊκό έτος 2017/18 για όλα τα έτη εκτός των νεοεισερχομένων φοιτητών (πρώτου, δεύτερου τρίτου κύκλου και ειδικών κατηγοριών) έχει  ξεκινήσει από την Τρίτη 06 Ιουνίου 2017 και λήγει την Παρασκευή 08/09/2017.

Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις πέραν της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας

Σχετικές πληροφορίες http://foitmer.uop.gr/sitisi

Από το τμήμα φοιτητικών θεμάτων

Η προϊσταμένη του τμήματος

Λάγγα Ματίνα

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης