ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ2

EL  EN

Αγαπητές/οί φοιτητές φοιτήτριες

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου ξεκινούν τη Δευτέρα 2.10.2017 και ώρα 9:00 π.μ.

12Κ1_14 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ι: Ομηρικά Έπη-Δραματική Ποίηση

Διδάσκουσα: Ελένη Βολονάκη

Αίθουσα Αρνόκουρου

Από τη Γραμματεία του ΤΙΑΔΠΑ

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης