ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ2

EL  EN

Tο Εργαστήριο Μορφολογίας και Σχεδιασμού Αστικού Χώρου και οι καθηγητές του Π.Μ.Σ. «Αστική Ανάπλαση και Ανάπτυξη», Π.Θ. ανέλαβαν την πρωτοβουλία να διοργανώσουν

πανελλήνιο συνέδριο & workshop με θέμα ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Πολιτισμός – Τουρισμός – Αγορά Ακινήτων»,

το οποίο θα διεξαχθεί 29 Ιουνίου έως και 1η Ιουλίου 2018, στο Βόλο και στο συνεδριακό κέντρο της Μονής Πάου, στην Αργαλαστή Πηλίου.

Το συνέδριο στοχεύει να ανοίξει ένα forum συζήτησης για τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα με νέους ερευνητές, και κυρίως με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές.

Παράταση υποβολής περιλήψεων: 29 Φεβρουαρίου 2018. Περισσότερα στο http://urban-regeneration-development2018.prd.uth.gr/site/

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης