ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ2

EL  EN

                                                                                                             Ναύπλιο 20/09/2018                                                                                

Υποβολή Αιτήσεων Νεοεισερχόμενων Φοιτητών για Δωρεάν Σίτισης Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 των νεοεισερχομένων φοιτητών (πρώτου, δεύτερου τρίτου κύκλου και ειδικών κατηγοριών) ξεκινά την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 και λήγει την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018.

Παρακαλώ ακολουθήστε τις οδηγίες όπως έχουν αναρτηθεί στο http://foitmer.uop.gr/sitisi  σχετικά με την υποβολή της αίτησης και την αποστολή δικαιολογητικών.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης