ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ2

EL  EN

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων/διδασκόντων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019 παρατείνεται έως την Κυριακή, 23/12/2018.

Από τη Γραμματεία

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης