ΠΜΣ Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές

EL  EN

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές»

(ΦΕΚ, τχ. Β΄, αρ. φ. 3131, 29.9.2016, ΦΕΚ, τχ. Β΄, αρ. φ. 248, 2.2.2017 και ΦΕΚ, τχ. Β΄, αρ. φ. 3180, 2.8.2018)

 

Αντικείμενο του ΠΜΣ

«Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές»

είναι η διεύρυνση και στοιχειοθέτηση του ορίζοντα της ιστορικής γνώσης, καθώς και η προαγωγή της έρευνας στο πεδίο της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας μέσα κυρίως από αρχειακά τεκμήρια

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις εξής κατευθύνσεις:

 Νεότερη Ιστορία

 Σύγχρονη Ιστορία

 

Διευθυντής του ΠΜΣ

Θανάσης Χρήστου

Καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος  http://nsi-ham.uop.gr και στο τηλέφωνο 27210 65105.

 

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης