Προγράμματα

EL  EN

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινά τέλη Σεπτεμβρίου-αρχές Οκτωβρίου και λήγει τον επόμενο Σεπτέμβριο.

Το χειμερινό εξάμηνο ξεκινά τέλη Σεπτεμβρίου-αρχές Οκτωβρίου και λήγει τον Ιανουάριο. Ακολουθεί η εξεταστική περίοδος του χειμερινού εξαμήνου.

Το εαρινό εξάμηνο ξεκινά στα μέσα Φεβρουαρίου και λήγει τον Ιούνιο. Ακολουθεί η εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου.

Η επαναληπτική εξεταστική περίοδος πραγματοποιείται τον Σεπτέμβριο

2η Ορθή επανάληψη: Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Ορθή επανάληψη: Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

4η ορθή επανάληψη: Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡ.ΕΞΑΜ. 2019-2020-3η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020-2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡ.ΕΞΑΜ. 2019-2020

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019 - Ορθή Επανάληψη

Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΑ ΤΙΑΔΠΑ 2018-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2017-2018

Πρόγραμμα Διδασκαλίας – Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018

Πρόγραμμα Διδασκαλίας - Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018

Πρόγραμμα Eξεταστικής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΙΑΔΠΑ 2016- 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16

 

 

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης