Διοίκηση Τμήματος

EL  EN

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΙΑΔΠΑ

 Νικόλαος Ζαχαριάς,  Καθηγητής

Τηλ. 27210-65151, 27210-65130

zacharias@uop.gr  zachariasuop@gmail.com

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΙΑΔΠΑ

Θανάσης Χρήστου, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ. 27210-65156

thachristou@yahoo.gr     christou@uop.gr

 

 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Αλέξιος Σαββίδης, Καθηγητής Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.

Τηλ. 27210-65109, 27210-65148 Εσωτ. 4248

asavv@otenet.gr  savvides@uop.gr