Διοικητικό Προσωπικό - Ε.Τ.Ε.Π.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΡΛΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ Γραμματέας ΤΙΑΔΠΑ

ΤΙΑΔΠΑ: hamcc-secr@uop.gr gkarli@uop. gr

Τηλ. 27210 65116

ΝΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Γραμματέας Κοσμητείας

Γραμματέας ΤΙΑΔΠΑ

Κοσμητεία: hum-dean@uop.gr

ΤΙΑΔΠΑ: hamcc-secr@uop.gr edol@uop. gr

Τηλ. 27210 65101

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΤΕΠ

filip@uop.gr

Τηλ. 27210 65103

ΨΙΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΕΠ, Βιβλιοθηκονόμος

psilloud@uop.gr

Τηλ. 27210 65131

ΡΟΥΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

απόσπαση στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
και Διεθνών Σχέσεων από 15-7-2008 /Κόρινθος)

 

ΜΟΝΤΑΛΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

τελεί σε πενταετή άδεια άνευ αποδοχών από 1/1/2012