Ομότιμοι Καθηγητές

EL  EN

Ομότιμοι Καθηγητές του Τμήματος

 

ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ-ΡΕΤΣΙΛΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ - Ομότιμη Καθηγήτρια, τέως Κοσμήτωρ της Σχολής (2011-15)

ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Ομότιμος Καθηγητής