Ομότιμοι Καθηγητές – Αφυπηρετήσαντες Διδάσκοντες

EL  EN

 

ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ-ΡΕΤΣΙΛΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ - Ομότιμη Καθηγήτρια Διαπολιτισμικών Σπουδών, π. Κοσμήτωρ της Σχολής (2011-15)

ΔΟΥΛΑΒΕΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λαογραφίας

ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Ομότιμος Καθηγητής Διατήρησης Πολιτισμικών Αγαθών και Περιβάλλοντος

ΣΑΡΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ - Καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας και Βυζαντινού Πολιτισμού