Ομότιμοι – Επίτιμοι Καθηγητές

EL  EN

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ-ΡΕΤΣΙΛΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ

   Ομότιμη Καθηγήτρια, τ. Κοσμήτωρ Σχολής (2011-15)

ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

   Ομότιμος Καθηγητής