ΑΡΧΙΚΗ

  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

EL  EN

Από το 2003 το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών εναρμονίζει τις παραδοσιακές επιστήμες της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας με το σύγχρονο επιστημονικό πεδίο της Πολιτισμικής Διαχείρισης.

Είναι πανελλαδικά το πρώτο Πανεπιστημιακό Τμήμα, που συνδύασε στον προπτυχιακό τίτλο σπουδών τις επιστήμες αυτές. Με έμφαση στη διεπιστημονικότητα εστιάζει στην αειφόρο διαχείριση των πολιτισμικών πόρων και ιδιαίτερα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο πρωτοποριακός χαρακτήρας του Τμήματος ενισχύεται περαιτέρω από τα Εργαστήρια Αρχαιομετρίας, Ενάλιας Αρχαιολογίας και Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, καθώς και από την Πανεπιστημιακή Αρχαιολογική Μουσειακή Συλλογή.

Με έδρα την Καλαμάτα το ΤΙΑΔΠΑ συμβαδίζει με τις διεθνείς ερευνητικές εξελίξεις. Προσφέρει στους εκπαιδευόμενους ένα σταθερό, ευρύ θεωρητικό υπόβαθρο, καθώς και αναγκαίες πρακτικές δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και προοπτικές των κλάδων που θεραπεύει.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΙΑΔΠΑ

Θανάσης Χρήστου,  Καθηγητής

 

Χαιρετισμός του Καθηγητή κ. Θανάση Χρήστου

 

 

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης