Δημοσιεύσεις

EL  EN

Το Αρχαιολογικό Έργο στην Πελοπόννησο (ΑΕΠΕΛ2), Πρακτικά της Β΄ Επιστημονικής Συνάντησης, Καλαμάτα, 1-4 Νοεμβρίου 2017

Επιστημονική επιμέλεια: Μαρία Ξανθοπούλου, Αιμιλία Μπάνου, Ελένη Ζυμή, Ευγενία Γιαννούλη, Άννα Βασιλική Καραπαναγιώτου, Αναστασία Κουμούση

Καλαμάτα, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, 2020

(σελ. xvii + 1052, ISBN: 978-960-89611-8-0)

 Διαβάστε εδώ τα Πρακτικά

 

 

 


Επιστημονική Επετηρίς της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών , τ. 1 (2016)

Διεύθυνση και Επιμέλεια έκδοσης: Α. Μαρκαντωνάτος

Συντακτική Επιτροπή: Α. Μαρκαντωνάτος, Α. Δουλαβέρας, Ι. Σπηλιοπούλου, Δ. Δελλή, Μ. Σωτηρίου

Εκδόσεις Ηρόδοτος, 2017
(σελ. 468, ISSN 2623-3088)

Διαβάστε εδώ τα Περιεχόμενα

 

 

 


Το Αρχαιολογικό Έργο στην Πελοπόννησο (ΑΕΠΕΛ1), Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου, 2012

Επιμέλεια: Ε. Ζυμή, A.B. Καραπαναγιώτου, Μ. Ξανθοπούλου
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 2018
(σελ. xvi + 956, ISBN 978-960-89611-6-6)

Διαβάστε εδώ τα Πρακτικά

 

 

 

 

 


Ο Απόστολος Ανδρέας στην ιστορία και την τέχνη Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, 2006

Επιμέλεια: Ε. Σαράντη
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 2013

Περισσότερα

 

 

 

 

 


Μεσσηνία: Συμβολές στην ιστορία και στον πολιτισμό της

Εκδοτική Εποπτεία: Γεωργία Ξανθάκη - Καραμάνου
Επιστημονική Επιμέλεια: Α. Ν. Δουλαβέρας, Ι. Κ. Σπηλιοπούλου

Εκδόσεις Παπαζήση, 2012

Περισσότερα

 

 

 


Πρακτικά  3ου Συμποσίου ARCH_RNT Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες

Επιμέλεια: Ν. Ζαχαριάς
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 2014

Περισσότερα

 

 

 

 

 


Πρακτικά 5ου Συμποσίου Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας

Επιμέλεια: Ν. Ζαχαριάς, et al.
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 2012

Περισσότερα

 

 

 


Πρακτικά 2ου Συμποσίου ARCH_RNT Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες

Επιμέλεια: Ν. Ζαχαριάς
Εκδόσεις Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας, 2012

Περισσότερα

 

 

 

 

 


Πρακτικά 1ου Συμποσίου ARCH_RNT Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες

Επιμέλεια: Ν. Ζαχαριάς
Εκδόσεις Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας, 2011

Περισσότερα

 

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης