Καθημερινός Πολιτισμός

EL  EN

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Πρόγραμμα Καθημερινός Πολιτισμός  εδρεύει στο Τμήμα Ιστορίας. Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών στην Καλαμάτα. Θεσμοθετήθηκε με απόφαση Συγκλήτου, μετά απο πρόταση της καθηγήτριας κ. Σερεμετάκη που είναι και η επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος.

Βασικός στόχος του Προγράμματος Καθημερινός Πολιτισμός είναι η δημιουργία καινοτόμων δράσεων και διαλόγων μεταξύ Πανεπιστημίου και Κοινωνίας.

Σχεδιάζει και υλοποιεί θεματικές εκδηλώσεις και δράσεις καθως και σεμιναριακού τύπου Συμπόσια που αναδεικνύουν τις συγκλίσεις μεταξύ Επιστημών και Τεχνών στο επίπεδο της καθημερινής ζωής και του πολιτισμού.

Προωθεί την εθνογραφική, επιτόπια έρευνα και καθημερινή παρατήρηση για τη διάσωση και αναδόμηση της ιστορίας και κουλτούρας της Πελοποννήσου ειδικότερα.

Επιστημονική Υπεύθυνη: Κωνσταντίνα-Νάντια Σερεμετάκη, Καθηγήτρια

Περισσότερες πληροφορίες στο http://culture.uop.gr/

 

   

 

 

 

 

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης