Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

EL  EN

Πράξη: «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Αθανάσιος Κριεμάδης, Καθηγητής

Τμηματική Υπεύθυνος: Ιωάννα Σπηλιοπούλου, Επίκουρος Καθηγήτρια

Διδάσκουσα: Μαρία Κουρή, Λέκτωρ

Ακαδημαϊκές Συνεργασίες με Τοπικούς Πολιτιστικούς Οργανισμούς

Το Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ενίσχυσε τις θεωρητικές γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες των φοιτητών στους τομείς της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας, της παραγωγής καινοτομίας και του μάρκετινγκ. Επιπλέον, το Πρόγραμμα οδήγησε σε νέες συνέργειες με εξέχοντες πολιτιστικούς οργανισμούς του τόπου, συνδέοντας τους φοιτητές με τον επαγγελματικό χώρο.


Στο πλαίσιο αυτό, ομάδες φοιτητών δημιούργησαν, εφήρμοσαν, προώθησαν και αξιολόγησαν νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για τρεις τοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς. Τα προγράμματα αυτά βασίζονταν Βασίζονταν σε σύγχρονες θεωρίες της μουσειοπαιδαγωγικής και της πολιτιστικής διαχείρισης. Προσφέρθηκαν σε συγκεκριμένες ομάδες της τοπικής κοινωνίας, με στόχο να καλύψουν κενά αγοράς των συνεργαζόμενων πολιτιστικών οργανισμών.

 

Έτος Συνεργαζόμενος φορέας Τίτλος Προγράμματος Κοινά-στόχος
2013-2014 Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, Καλαμάτα

«Για ένα ταξίδι στην Τέχνη…»

Βασισμένο στις συλλογές της Πινακοθήκης

Δημοτικά σχολεία, Ε΄ και Στ΄ τάξεις

2012-2013

Στρατιωτικό Μουσείο Καλαμάτας

«Ο κόσμος μας έλεγε τρελλούς…»

Ένα αληθινό παραμύθι από τον Γέρο του Μωριά με πρωταγωνιστή Εσένα!

Βασισμένο στις συλλογές του Μουσείου για την Ελληνική Επανάσταση

Δημοτικά σχολεία, Ε΄ και Στ΄ τάξεις

2011-2012

ΑρχαιολογικόΜουσείοΜεσσηνίας – ΛΗ΄ΕΠΚΑ

«Η επιστροφή του Βασιλιά»

Βασισμένο στις συλλογές του Μουσείου για το μυθικό βασίλειο του Νέστορος της Πύλου

Παππούδες και γιαγιάδες με τα μικρά εγγόνια τους
2011-2012

Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας – ΛΗ΄ΕΠΚΑ

«Ταξίδι στην Ιστορία του Νομίσματος»

Βασισμένο στις νομισματικές συλλογές του Μουσείου

Τρίτη Ηλικία

 

Ο αντίκτυπος του Προγράμματος ήταν πολύπλευρος. Παράλληλα με την εκπαίδευση των φοιτητών σε πρακτικές απόψεις της μουσειακής εκπαίδευσης και της πολιτιστικής διαχείρισης, ενίσχυσε τους δεσμούς μεταξύ του Πανεπιστημίου και της τοπικής κοινωνίας.

Οι συνέργειες αυτές έλαβαν ευρεία κάλυψη από τα τοπικά ΜΜΕ και θετικότατες κριτικές από τους συμμετέχοντες. Ιδιαίτερα το πρόγραμμα «Ταξίδι στην Ιστορία του Νομίσματος» επιλέχθηκε από το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας και προσφέρθηκε κατά τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2012 και την Ημέρα της Τρίτης Ηλικίας.

 

 

Μελέτες Περίπτωσης

Στο πλαίσιο του ίδιου Προγράμματος διεξήχθησαν δύο μελέτες περίπτωσης για τον πολιτιστικό τομέα, ώστε να αξιοποιηθούν και ως υλικό διδασκαλίας:

Σπηλιοπούλου, Ι. και Μ. Κουρή. 2011. Μελέτη Περίπτωσης στην θεματική ενότητα «Πολιτισμός»: «Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως παράγων τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης: Καινοτόμος Σχεδιασμός Διαδρομών Πολιτισμικού Τουρισμού στη Μεσσηνία». Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Η επικαιροποιημένη εκδοχή της μελέτης περίπτωσης δημοσιεύθηκε στο Περιοδικό Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πολιτισμός, Παραδόσεις (2014, τ. 1Β). Διαβάστε την περίληψη. 

Σπηλιοπούλου, Ι. και Μ. Κουρή. 2012. Μελέτη Περίπτωσης στην θεματική ενότητα «Πολιτισμός»: «Διοίκηση πολιτιστικών μονάδων. Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας». Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

 

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης