Καλαμάτα 1821

EL  EN

Το Πρόγραμμα «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821- Δρόμοι Ελευθερίας» εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομώ») του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη σύμπραξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συντονιστής), της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» και της κινηματογραφικής εταιρείας «VIEWMASTER Films A.E.».

Στόχος του «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821: Δρόμοι Ελευθερίας» είναι η μελέτη και ανάδειξη στο ευρύ κοινό σημαντικών τοπικών παραμέτρων της εποχής του 1821 και η διασύνδεσή τους με το σήμερα, μέσα από δρόμους ιστορίας, πολιτισμού και εμπορίου. Έμφαση δίνεται σε συγκεκριμένες πτυχές της Επανάστασης του 1821 με  ιστορική σημασία και έντονη διασύνδεση με την ευρύτερη περιοχή (π.χ. προετοιμασία του αγώνα, οικονομική ζωή της περιοχής, στοιχεία αρχιτεκτονικής και πολιτισμού, πτυχές του καθημερινού βίου, έναρξη της επανάστασης, ναυμαχία του Ναβαρίνου, κ.λπ.), ώστε να περιγραφεί η πορεία των 200 ετών ιστορίας και των ιστορικών συσχετισμών.

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια τρία έτη (Ιούλιος 2018 - Ιούνιος 2021) με στόχο να δημιουργήσει τρία βασικά παραδοτέα – προϊόντα:

  • Μια ταινία κανονικής διάρκειας η οποία θα αφηγηθεί τα γεγονότα του 1821 σε πολυδιάστατο επίπεδο, συμπληρώνοντας τους επαναστατικούς αγώνες με την εικόνα της ιστορίας και του πολιτισμού της εποχής εκείνης.
  • Ψηφιακές πολυμεσικές εφαρμογές, που θα αναπλάθουν μνήμες στην πόλη που σχετίζονται με το 1821 και με γνωστά επεισόδια της περιόδου, παρακινώντας τους ενδιαφερόμενους να κινηθούν σε σημεία ενδιαφέροντος της πόλης και της περιοχής και να συμμετάσχουν σε διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια. Οι πολυμεσικές εφαρμογές και οι προβολές θα φιλοξενούνται και στο ιστορικό κτήριο του Παλαιού Δημαρχείου της Καλαμάτας μαζί με έκθεση αντικειμένων της εποχής ώστε ο επισκέπτης να βιώσει συνολικά το αφήγημα της Καλαμάτας του 1821.
  • Νέα δρώμενα στην πόλη της Καλαμάτας με έμφαση στην συμμετοχή των επισκεπτών και κατοίκων της. Τα δρώμενα αυτά καθώς και η ψηφιακή πλατφόρμα θα θεσμοθετήσουν ένα πλαίσιο πολιτιστικών, εμπορικών και τουριστικών δρώμενων, τα οποία φιλοδοξούν να αποτελέσουν διαχρονικό σημείο αναφοράς για την πόλη.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νικόλαος Ζαχαριάς, Καθηγητής

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.kalamata1821.com/

Facebook: https://www.facebook.com/kalamata1821/

 

     

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης