Συνεργασίες

EL  EN

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Από την έναρξη της λειτουργίας του το ΤΙΑΔΠΑ συστηματικά συμμετέχει στο διεθνές, εθνικό και τοπικό γίγνεσθαι με επιστημονικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις. Ως φορέας παραγωγής και διάχυσης της έρευνας και της γνώσης, αναπτύσσει συνέργειες με ποικίλους φορείς εντός και εκτός του ακαδημαϊκού χώρου, με στόχο η διάχυση της γνώσης να συμβάλλει στην Ανάπτυξη με επίκεντρο τον Άνθρωπο.

Το Τμήμα μεταξύ άλλων:

  • Διοργανώνει και φιλοξενεί διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες και ομιλίες για εξειδικευμένο αλλά και το ευρύ κοινό.
  • Προσφέρει τεχνογνωσία σε πολιτιστικούς και πνευματικούς φορείς, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της κοινωφελούς και πολιτισμικής λειτουργίας τους. Οι συνεργασίες αυτές είναι αμφίδρομες και προάγουν τους εκπαιδευτικούς στόχους του Τμήματος.
  • Έχει πάντα ανοιχτές τις πύλες του στην Κοινωνία, καθώς υποδέχεται εκπαιδευτικές επισκέψεις από σχολικές και άλλες κοινωνικές ομάδες.
  • Διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτιστικού και πνευματικού περιεχομένου, όπως σεμινάρια δια βίου μάθησης, μουσικές και λοιπές εκδηλώσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα, προβολές επιστημονικών ντοκυμανταίρ κλπ.

     

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι ενεργά σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους δράσης, ανταποκρινόμενα σε προσκλήσεις φορέων.

Για να οργανώσετε εκπαιδευτική επίσκεψη στον χώρο μας αλλά και για χρήση του Αμφιθεάτρου «Νικόλαος Πολίτης», μπορείτε να επικοινωνήστε με την Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής.

Τηλέφωνο 27210 65101

E-mail hum-dean@uop.gr

       
 

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης