ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

EL  EN

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

Παλαιό Στρατόπεδο (Ανατολικό Κέντρο)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Γραφείο Προπτυχιακών Σπουδών:2721065117
Τεχνική Υποστήριξη Φοιτητολογίου: 2721065103
Γραφείο Οικονομικών: 2721065103
Θέματα εξελίξεων μελών ΔΕΠ:2721065101
Άλλα θέματα μελών ΔΕΠ και θέματα προσωπικού ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ:2721065101

Γραφεία Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Cultural Heritage Materials and Technologies: 2721065145,2721065130
Διαχείριση και ανάδειξη πολιτισµικών αγαθών και περιβάλλοντος: 2721065145,2721065101
Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές: 2721065101

Φαξ: 27210-65107
e-mail: hamcc-secr@uop.gr

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης