Βιβλιοθήκη

EL  EN

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου - Παράρτημα Καλαμάτας, συστεγάζεται στο κτηριακό συγκρότημα του Παλαιού Στρατοπέδου στο Ανατολικό Κέντρο της Καλαμάτας με τα διδακτήρια της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών. Η Βιβλιοθήκη καταλαμβάνει χώρο 110 τ.μ. και διαθέτει αναγνωστήριο που είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την πρόσβαση στον κατάλογο OPAC (Online Public Access Catalog) της Βιβλιοθήκης στη διαδικτυακή πύλη http://opac.library.uop.gr/ καθώς επίσης και για οποιαδήποτε άλλη βιβλιοθηκονομική αναζήτηση. Πρόσφατα η Βιβλιοθήκη επεκτάθηκε σε νέο μεγαλύτερο χώρο 250 τ.μ., ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των φοιτητών.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή της Βιβλιοθήκης είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και η συμβολή της στην πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Η Βιβλιοθήκη αναπτύσσεται με όλους τους σύγχρονους βιβλιοθηκονομικούς κανόνες, τις μεθόδους και τηντεχνογνωσία. Διαθέτει στη συλλογή της περισσότερους από 32.000 τόμους βιβλίων, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται σταδιακά μέσα από τις συνεχείς αγορές και δωρεές. Η θεματική ευρετηρίαση, ταξινόμηση και ταξιθέτηση του υλικού της Βιβλιοθήκης γίνεται με βάση το ταξινομικό σύστημα της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress).

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ  

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική, εκτός ορισμένων κατηγοριών (περιοδικά, εφημερίδες, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, χάρτες, πολύ παλιά και σπάνια βιβλία, χειρόγραφα, αρχειακό υλικό, φωτογραφίες και Microfiches), οι οποίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης. Κατά την επιστροφή των δανεισμένων βιβλίων από τον χρήστη δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης του χρόνου δανεισμού, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ζητηθεί ή κρατηθεί το συγκεκριμένο βιβλίο από άλλο χρήστη.

ΧΡΗΣΗ

Χρήση της Βιβλιοθήκης με δυνατότητα δανεισμού μπορούν να κάνουν οι εγγεγραμμένοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και το ευρύτερο κοινό (εξωτερικοί χρήστες). Προϋπόθεση αποτελούν η έκδοση κάρτας μέλους Βιβλιοθήκης, η οποία επιτυγχάνεται με κατάθεση σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο προς το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, καθώς και η αποδοχή και τήρηση του κανονισμού λειτουργίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Με την είσοδό σας στο χώρο της Βιβλιοθήκης θα πρέπει να τηρείται ησυχία, να τοποθετούνται οι τσάντες και τα προσωπικά αντικείμενα στα ειδικά ντουλάπια φύλαξης προσωπικών αντικειμένων και να γίνεται ρύθμιση των φορητών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, Laptop κ.ά.) στην αθόρυβη λειτουργία. Η χρήση των κινητών τηλεφώνων, το κάπνισμα, τα ροφήματα και το φαγητό δεν επιτρέπονται εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η Βιβλιοθήκη (στην Ανατολική Πτέρυγα) λειτουργεί για το κοινό Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10.00 έως τις 18.45.
Η Βιβλιοθήκη (στη Δυτική Πτέρυγα) λειτουργεί για το κοινό Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10.00 έως τις 16.45.

Την Περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του καλοκαιριού (από 1 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου) το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης για το κοινό είναι από τις 10.00 έως τις 14.45.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ιωάννης Ψιλλούδης, βιβλιοθηκονόμος, ΕΤΕΠ Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τηλ. 27210-65131, e-mail: psilloud@uop.gr

Αναστάσιος Φιλιππόπουλος, υπάλληλος Βιβλιοθήκης, ΕΤΕΠ Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τηλ. 27210-65131, e-mail: filip@uop.gr

Γεωργία Κάτσου,  υπάλληλος Βιβλιοθήκης, ΕΤΕΠ Τμήματος Φιλολογίας, τηλ. 27210-65131, e-mail: gkat@uop.gr

Κωνσταντίνα Δεδούση,  υπάλληλος Βιβλιοθήκης, ΕΤΕΠ Τμήματος Φιλολογίας, τηλ. 27210-65168, e-mail: kond@uop.gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες και αναζήτηση στον Κατάλογο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

http://library.uop.gr/parartimata/kalamata-library

 

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης