Διδακτορική Έρευνα

EL  EN

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Το Τμήμα αποδίδει τον τίτλο του Διδάκτορος (DPhil) σε ερευνητές επί της βάσεως της εκπόνησης πρωτότυπης ερευνητικής διδακτορικής διατριβής σε τομέα σχετικό με τα αντικείμενα σπουδών και έρευνας του Τμήματος και κατόπιν της επιτυχούς υποστήριξής της.

Ολοκληρωμένες Διατριβές

Διατριβές υπό Εκπόνηση

Κανονισμός Διδακτορικών Διατριβών

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης