Εργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

EL  EN

(ΦΕΚ, τχ. Β΄, αρ. φ. 268, 3.2.2017)

Το Eργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας έχει ως αποστολή και στόχο:

α. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου,

β. Την αξιοποίηση:

  1. των ήδη αποκτηθέντων γερμανικών αρχείων των στρατιωτικών μονάδων Κατοχής (1941-1944),
  2. των ήδη αποκτηθέντων διπλωματικών εγγράφων της Γερμανικής Πρεσβείας Αθηνών κατά τα έτη 1914-1944, καθώς και των διπλωματικών εγγράφων του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών της ίδιας περιόδου,
  3. των ήδη αποκτηθέντων απομνημονευμάτων του Canaris και άλλων αξιωματούχων του Γ΄ Ράιχ,
  4. του υπό απόκτηση αρχειακού διπλωματικού υλικού από τα Υπουργεία Εξωτερικών των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών,
  5. των υπό απόκτηση απομνημονευμάτων Ελλήνων και ξένων πολιτικών και στρατιωτικών και
  6. του υπό απόκτηση ομόλογου φωτογραφικού και κινηματογραφικού υλικού των γεγονότων που διαδραματίσθηκαν κατά το 19ο, 20ό  και 21ο αιώνα,

γ. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου μας,

δ. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, Θερινού Σχολείου και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και

ε. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο π. δ. 159/1984.

 

Περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ

 

Επικοινωνία


Διευθυντής Εργαστηρίου:  Καθηγητής Θανάσης Χρήστου
Ταχ. Διεύθ.:  Παλαιό Στρατόπεδο-Ανατολικό Κέντρο, 24100 Καλαμάτα
E-mail:  nsi-lab@uop.gr, thachristou@yahoo.gr
Τηλ.  27210 65105,   27210 65156,   6977 677042

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης