Ψηφιακές Υπηρεσίες

EL  EN

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με την έναρξη της διδακτικής περιόδου θα σας δοθεί από το Τμήμα διεύθυνση email  καθώς και username και password όπου θα μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε στις εξής ψηφιακές υπηρεσίες:

  • Ψηφιακή τάξη - e-class: https://eclass.uop.gr/ Υπηρεσία ψηφιακής τάξης για ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο, ύλη και σημειώσεις κάθε μαθήματος.
  • Εύδοξος: http://eudoxus.gr/ Υπηρεσία δήλωσης και ενημέρωσης σχετικά με την παραλαβή συγγραμμάτων. Ενημερωθείτε από εκεί για τη διαδικασία δήλωσης και παραλαβής των συγγραμμάτων.
  • Ηλεκτρονική γραμματεία: https://e-secretary.uop.gr/unistudent/ Μέσω της υπηρεσίας studentweb μπορείτε να αποστέλλετε ηλεκτρονικά τις αιτήσεις για πιστοποιητικά, να κάνετε ανανεώσεις εγγραφής, δηλώσεις μαθημάτων όλων των ετών καθώς και να βλέπετε τις βαθμολογίες και την καρτέλα σας με όλες τις πληροφορίες και τις κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.

Σχετική βοήθεια: http://di.uop.gr/odigies.html

 

Φοιτητική ταυτότητα: http://academicid.minedu.gov.gr/ Στην διεύθυνση αυτή υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση προκειμένου να αποκτήσετε το Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (φοιτητική ταυτότητα). Στην δεξιά πλευρά της ιστοσελίδας υπάρχει το Εγχειρίδιο Χρήσης όπου μπορείτε βήμα-βήμα να πραγματοποιήσετε την εγγραφή και καταχώρηση σας.

 

Πληροφορίες για σύνδεση στο διαδίκτυο

1. Με την χρήση του ίδιου username/password ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απομακρυσμένης πρόσβασης (dial-up), στον προσωπικό του λογαριασμό, καθώς επίσης στα εργαστήρια πληροφορικής, κ.λ.π. που παρέχονται από το ΠαΠελ.

2. Ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης (dial-up) που παρέχεται από το ΠαΠελ, με χρήση του Περιοχικού Αριθμού Κλήσης (ΠΕΑΚ) 8962 46 56 56, ο οποίος παρέχει στον χρήστη μειωμένη τηλεπικοινωνιακή χρέωση. Σημειώνεται ότι αυτός ο ΠΕΑΚ ισχύει για τα γεωγραφικά όρια της Διοικητικής Περιφέρειας Πελοποννήσου.

3. Για κάθε πρόβλημα που πιθανά θα αντιμετωπίσει ο χρήστης πρέπει να ενημερώσει άμεσα το ΚΕ.Σ.Α.Π.Τ. ΠαΠελ για την αποκατάσταση των προβλημάτων (helpdesk@uop.gr)

4. Περισσότερες πληροφορίες για θέματα του δικτύου και των υπηρεσιών, διατίθενται στο URL http://di.uop.gr/. Στη διεύθυνση αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε και για το φοιτητικό internet ΔΙΟΔΟΣ.

Facebook: Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Καλαμάτας

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης