ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

EL  EN

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Για χρήση του Αμφιθεάτρου «Νικόλαος Πολίτης», μπορείτε να επικοινωνήστε με την Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής:

Τηλέφωνο 27210 65101,  E-mail hum-dean@uop.gr

Ημερομηνία Τίτλος
25.01.16, 14:00 - 18:00
26.01.16, 14:00 - 18:00
04.03.16, 18:00 - 06.03.16
11.04.16, 19:00 - 22:00
10.05.16, 18:30
14.09.16, 19:00
20.10.16, 12:00
03.11.16, 19:00
28.03.17, 18:00
10.05.17, 13:45

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης