Διοίκηση Τμήματος

EL  EN

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΙΑΔΠΑ

Θανάσης Χρήστου,  Καθηγητής

Τηλ. 27210-65156, 27210-65101

thachristou@yahoo.gr

 

 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γιώργος  Ανδρειωμένος , Καθηγητής

Τηλ. 27210-65152, 27210-65101

andreiom@uop.gr 

 

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης