Διοίκηση Τμήματος

EL  EN

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΙΑΔΠΑ

Ιωάννα Σπηλιοπούλου,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τηλ. 27210-65124, 27210-65101

iaspi@uop.gr 

 

 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Νικόλαος Ζαχαριάς, Καθηγητής Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α. 

Τηλ. 27210-65151, 27210-65145

zacharias@uop.gr  zachariasuop@gmail.com 

 

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης