Έδρα

EL  EN

Η έδρα μας

Έδρα του ΤΙΑΔΠΑ είναι η Καλαμάτα, μια πόλη ιδανική, αφού μαζί με την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας συγκροτεί έναν πολιτισμικό χώρο από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Η ιστoρική διάρκεια της Καλαμάτας από τoυς πρoϊστoρικoύς χρόvoυς έως σήμερα έχει απoτυπωθεί στoν χώρo, με τη σταδιακή επέκταση της πόλης από τo κάστρo πρoς τo λιμάvι. Τo ιστoρικό κέvτρo της πόλης, η παλιά πόλη, περιλαμβάvει τoυς χώρoυς πoυ αvαπτύχθηκε o oικισμός της κλασικής, βυζαvτιvής, φραγκικής και oθωμαvικής επoχής, καθώς και τμήμα τoυ χώρoυ πoυ αvαπτύχθηκε τηv επoχή της oικovoμικής άvθησης της πόλης, στα τέλη τoυ 19oυ αιώvα. Το Κάστρο Καλαμάτας έχει περάσει στη μυθιστορηματική ιστορία με την Πριγκηπέσσα Ιζαμπώ του Α. Τερζάκη, ενώ στη νεότερη ελληνική ιστορία στον Ναό των Αγίων Αποστόλων έγινε η πρώτη δοξολογία σε ελεύθερο ελληνικό έδαφος την 23η Μαρτίου 1821.

Παρά τον καταστροφικό σεισμό (1986), σήμερα η Καλαμάτα είναι μια ζωντανή πόλη στους πρόποδες του Ταϋγέτου και δίπλα στο θαλάσσιο μέτωπο, που ξεχωρίζει για το δημιουργικό πολιτισμικό τοπίο της. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, θέατρα, πινακοθήκες, φεστιβάλ καθώς και τοπικά έθιμα εμπλουτίζουν την ποιότητα ζωής και προσφέρουν πεδίο μελέτης, έρευνας και πρακτικής.

Εμβληματικοί φορείς, μεταξύ άλλων, είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, το Στρατιωτικό Μουσείο, το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο, η Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης-Πανταζοπούλειο, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Ν. Μεσσηνίας) και η δραστήρια Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ.

Στα περίχωρα της πόλης φιλοξενούνται οι σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι των Ακοβίτικων και της Αρχαίας Θουρίας και λίγο μακρύτερα ξεδιπλώνεται ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Μεσσήνης. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες σε μέγεθος αλλά και σε διατήρηση πόλεις της αρχαιότητας, που έχει αναδειχθεί και χάριν στις σημαντικές προσπάθειες ανάδειξης και διαχείρισής της με σύγχρονους όρους. Με το ιερό του Ασκληπιού και τα άλλα ιερά της, τα δημόσια οικοδομήματα και τις επιβλητικές της οχυρώσεις η αρχαία πόλη δεσπόζει σε ένα μαγευτικό μεσογειακό τοπίο, και μετατρέπεται σε ένα ανοικτό βιβλίο ιστορίας, αρχαιολογίας και μεθόδων διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης