Μέλη ΔΕΠ - Ε.Ε.ΔΙ.Π.

EL  EN

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προϊστορική Αρχαιολογία: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στο Αιγαίο την 3η και 2η Χιλιετία π.Χ.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καθηγητής Αρχαιομετρία, Περιβαλλοντική και Πολιτισμική Τεχνολογία
ΖΥΜΗ ΕΛΕΝΗ Επίκουρος Καθηγήτρια Κλασική Αρχαιολογία
ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ Επίκουρος Καθηγήτρια
Βυζαντινή Φιλολογία: Ποιητικά Κείμενα
ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ Επίκουρος Καθηγήτρια
Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση πολιτιστικών οργανισμών και ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών
ΜΑΚΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Επίκουρος Καθηγήτρια επί θητεία
Αρχαία Ιστορία
ΜΠΑΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προϊστορική Αρχαιολογία: Εποχή Χαλκού στην Ηπειρωτική Ελλάδα
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής
Λατινική Φιλολογία
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Επίκουρος Καθηγήτρια
Βυζαντινή Αρχαιολογία: Πρωτοβυζαντινή Εποχή
ΠΕΡΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Επίκουρος Καθηγήτρια
Ιστορία της Λατινοκρατίας – Πρώιμης Τουρκοκρατίας στον ελλαδικό χώρο (13ος αι. – 18ος αι.)
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Καθηγήτρια
Ιστορία και Διαχείριση του Πολιτισμού
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Καθηγητής

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία του Ελληνικού Κράτους (1830 έως σήμερα)

 

ΜΕΛΗ Ε.Ε.ΔΙ.Π.

ΟΝΟΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός
ΘΛΙΒΕΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ Κλασική Αρχαιολογία και Τέχνη
ΚΟΤΣΩΡΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ Αρχαιογνωσία: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και Ιστορία

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Βολονάκη Ελένη Επίκουρος Καθηγήτρια Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Πεζογραφία
ΔΕΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογία: Ιστορία Ελληνικής Γλώσσας
Δροσινού Μαρία Επίκουρος Καθηγήτρια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Καπετανάκη Σοφία Επίκουρος Καθηγήτρια Παλαιογραφία-Κωδικολογία-Εκδοτική

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης