Διοικητικό Προσωπικό - Ε.Τ.Ε.Π.

EL  EN

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΝΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Γραμματέας Κοσμητείας

Γραμματέας ΤΙΑΔΠΑ

Θέματα Εξελίξεων μελών ΔΕΠ

Κοσμητεία: hum-dean@go.uop.gr

ΤΙΑΔΠΑ: hamcc-secr@go.uop.gr edol@go.uop. gr

Τηλ. 27210 65101

Fax: 27210 65107

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ Φοιτητολόγιο

ΤΙΑΔΠΑ: chnikol@uop.gr

Τηλ. 27210 65103

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΤΕΠ

filip@go.uop.gr

Τηλ. 27210 65103

ΨΙΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΕΠ, Βιβλιοθηκονόμος

psilloud@go.uop.gr

Τηλ. 27210 65131

ΡΟΥΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

απόσπαση στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
και Διεθνών Σχέσεων από 15-7-2008 /Κόρινθος)

 

ΜΟΝΤΑΛΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

   

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης